Θεραπεία Ζεύγους

Το ζευγάρι είναι το μικρότερο ανθρώπινο σύστημα, είναι επίσης ένα από τα πιο σύνθετα.

Πρόκειται για  μια μοναδική αλχημεία ανάμεσα σε δύο ανθρώπους που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση. Η καθημερινότητα μπορεί να φέρει απόσταση στη σχέση του ζευγαριού, χωρίς ίσως καν να καταλαβαίνουν πώς ή πότε έγινε αυτό. Ένα ζευγάρι μπορεί να απευθυνθεί σε ψυχολόγο για διάφορους λόγους, όπως ένα πρόβλημα επικοινωνίας, ένα γεγονός που είναι δύσκολο να διαχειριστεί από κοινού, μια απιστία, μια ασθένεια, μια επιθυμία χωρισμού από τον έναν ή και τους δύο εταίρους. 

Στην ψυχοθεραπεία ζεύγους, η έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση.  Η συστημική ψυχοθεραπεία ζεύγους είναι μια ιδιαίτερη τεχνική θεραπείας που επιτρέπει την προσέγγιση της σχέσης με τον σύντροφο και βοηθάει στην κατανόηση της λειτουργίας του ζευγαριού. Αυτή η θεραπεία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τις σχέσεις μεταξύ των συντρόφων, τις αντηχήσεις, που γίνονται μεταξύ των προσωπικών ιστοριών των δύο μελών του ζευγαριού, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπ’όψιν και τα άλλα συστήματα (οικογένεια προέλευσης, παιδιά, φίλοι, συνάδελφοι κλπ.) που επηρεάζουν τη δυναμική και την καθημερινή ζωή του ζευγαριού.

Στόχος είναι να βοηθήσει τους δύο συντρόφους να έχουν μια πραγματική επικοινωνία και σύνδεση, ώστε να δώσουν μία νέα ευκαιρία στο ζευγάρι τους.