Υπηρεσίες

 

personal-therapy

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ζωή μας όλη, η ευτυχία μας οι σχέσεις μας εξαρτώνται από τη σχέση με τον εαυτό μας.

couple-therapy

Θεραπεία ζεύγους

Το ζευγάρι είναι το μικρότερο ανθρώπινο σύστημα, είναι επίσης ένα από τα πιο σύνθετα.

family-therapy

Θεραπεία οικογένειας

Πώς μπορεί η συστημική-οικογενειακή θεραπεία να επιλύσει τις δυσλειτουργίες των οικογενειακών σχέσεων;

sea-boat-wheel-travel-transport-red-793119-pxhere.com

Συμβουλευτική Γονέων – Σχολές Γονέων

Ο ρόλος του γονιού είναι μοναδικός, ίσως ο πιο σημαντικός ρόλος που αναλαμβάνει κάποιος, με προκλήσεις και απαιτήσεις, καθώς η ανατροφή του παιδιού χρειάζεται εκτός από ένστικτο και γνώσεις. 

writing-pencil-creative-light-technology-thinking-714869-pxhere.com

Ψυχολογική Αξιολόγηση

Αξιολόγηση Δείκτη Νοημοσύνης και γνωστικών δεξιοτήτων, ερωτηματολόγια προσωπικότητας (MMPI – 2), κλίμακες άγχους και κατάθλιψης και προβολικές δοκιμασίες (Rorschach, TAT)