Θεραπεία Οικογένειας

Επικοινωνιακές δυσκολίες ή συγκρούσεις, οικογενειακή αναδιάρθρωση, πένθος, ασθένεια, ψυχικές διαταραχές, διατροφικές διαταραχές, ατυχήματα, αναπηρία, διαζύγιο, σχολική δυσκολία, εθισμός, μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία του οικογενειακού συστήματος και να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία και το αίσθημα ασφάλειας της οικογενειακής ζωής.  Μερικές φορές βοηθάει να συζητηθεί αυτό με έναν επαγγελματία. Πώς μπορεί η συστημική-οικογενειακή θεραπεία να επιλύσει τις δυσλειτουργίες των οικογενειακών σχέσεων;

Η συστημική-οικογενειακή θεραπεία λειτουργεί με βάση την αρχή ότι οι ενέργειες ή τα προβλήματα ενός ατόμου έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλη την οικογένεια. Ομοίως, οποιαδήποτε αλλαγή στην οικογενειακή δυναμική έχει επιρροή σε κάθε ένα από τα μέλη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας διερευνάται το «παιχνίδι» των δυναμικών των οικογενειακών σχέσεων, φωτίζονται οι ρόλοι, οι συμμαχίες και τα μοντέλα επικοινωνίας που επικρατούν.

Στόχος της θεραπευτικής διαδικασίας είναι να ενισχυθούν οι υγιείς πόροι και να αναπροσαρμοστούν τα επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά σχήματα, ώστε το κάθε μέλος να βρει μία νέα θέση, πιο άνετη, και να διευρυνθεί  "το πεδίο των δυνατοτήτων" τόσο του  οικογενειακού αστερισμού, όσο και του κάθε μέλους του.