Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ζωή μας όλη, η ευτυχία μας οι σχέσεις μας εξαρτώνται από τη σχέση με τον εαυτό μας.

Αυτό που διακρίνει τη συστημική ψυχοθεραπεία από τις περισσότερες άλλες μορφές θεραπείας είναι ότι κατανοεί τον άνθρωπο όχι μόνο σε ατομικό επίπεδο, αλλά και στις σχέσεις του με το περιβάλλον του (οικογενειακό, συντροφικό, επαγγελματικό, κοινωνικό ... ). Ο θεραπευτής συνεπώς λαμβάνει υπόψη τις σχέσεις και το πλαίσιο που συνδέονται με την προβληματική που φέρνει ο θεραπευόμενος, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μία πιο διευρυμένη αντίληψη της κατάστασης και του παρέχει πολύτιμες ενδείξεις για τη θεραπεία.

Η συστημική ψυχοθεραπεία θεωρεί ότι ο καθένας επηρεάζεται  από τις προσωπικές του επιλογές, κίνητρα και επιθυμίες, αλλά και από τις επιλογές, τα κίνητρα και τις επιθυμίες των ανθρώπων του περιβάλλοντος του. Σε διαφορετικά πλαίσια, είναι πιθανό να εμφανιστούν σχεσιακές δυσκολίες, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν ένταση, δυσφορία και διάφορα συμπτώματα.

Στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η αυτογνωσία, η αποδοχή του εαυτού και η επίγνωση των αναγκών του θεραπευόμενου κάθε στιγμή, ώστε να ζει πιο αυθεντικά και με περισσότερη κατανόηση και αγάπη για τον εαυτό και τους άλλους, καταφέρνοντας να οριοθετεί αποτελεσματικότερα τις σημαντικές για αυτόν σχέσεις.  Άλλωστε η προσωπική αλλαγή φέρνει και αλλαγή στη δυναμική των σχέσεων του  ατόμου.